Undertyper af Type-2 inflammation ved svær astma – Ph.d.-forsvar

Undertyper af type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling

Laurits Frøssing forsvarer sin ph.d. den 2. oktober 2020 kl. 13.00 i Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på 3 studier og undersøger undertyper af type 2 luftvejsinflammation hos patienter med svær astma og relaterer disse undergrupper til aktivitet af de forskellige T2 signalveje samt til effekt af binyrebarkhormon. Herudover undersøges anvendeligheden af en forsimplet opsamlingsmetode af sputum med henblik på gen ekspression.

Studierne viser at type 2 luftvejsinflammation er tilstede i hos de fleste patienter med svær astma, men at den forskelligartethed af type 2 inflammation som vi identificerer ved hjælp af gen ekspression ikke umiddelbart afspejles af de konventionelle biomarkører. Ydermere, finder vi et mønster af IL-13 relateret gen ekspression som peger på at IL-13 er overflødig i patofysiologien ved svær astma. Slutteligt viser vi, at den forsimplede metode til opsamling af sputum er en præcis måde at bestemme luftvejsinflammation på, som muliggør undersøgelse af luftvejsinflammation i en travl klinisk hverdag.

Laurits Frøssing ALR9482 scaled