Luftvejshyperreaktivitet i type 2 lav astma – Ph.d.-forsvar

Luftvejshyperreaktivitet i type 2 lav astma – prævalens, mekanismer og effekt af behandling

Morten Hvidtfeldt forsvarer sin ph.d. afhandling den 11. september 2020, forsvaret finder sted i Center for Translationel Forskning, Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 80, 2400 København NV. Kl. 10.00.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på 3 studier der undersøger sammenhænge mellem luftvejshyperreaktivitet hos patienter med type 2 lav astma og effekt af behandling med inhalationssteroid samt anvendeligheden af en ny frysemetode til udtagelse af vævsprøver fra luftvejene. Studierne viste at man opnår større vævsprøver med en bedre bevarelse af vævet ved anvendelse af frysemetoden uden at øge risikoen for komplikationer. Luftvejshyperreaktivitet er til stede hos en tredjedel af patienter med type 2 lav astma og i vævsprøver fra ubehandlede astmapatienter med luftvejshyperreaktivitet fandt vi en forskel i typen af mastceller der dominerede i luftvejene hos patienter med henholdsvis type 2 høj og type 2 lav astma. Effekten af behandling med inhalationssteroid på luftvejshyperreaktivitet var markant og sammenlignelig hos patienter med både type 2 høj og type 2 lav astma og antallet af mastceller i luftvejene blev samtidig reduceret i begge patientgrupper tydende på at tilstedeværelsen af luftvejshyperreaktivitet kan prædiktere et favorabelt respons til inhalationssteroid.

Morten Hvidtfeldt ALR9287 scaled