Danmarks førende

Lungemedicinske forskningsenhed

Vi er nationalt og internationalt anerkendt for vores forskning i lungesygdomme.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed

Vi arbejder på at løse de udfordringer, patienter med astma, KOL og andre lungesygdomme kan opleve.

Vi udvikler nye og bedre behandlinger, som er mere målrettede til den enkelte patient.

For at man hurtigere og bedre kan finde frem til den rette behandling, til den individuelle patient udvikler vi nye diagnostiske tests til lungesygdomme. 

Vores forskningsresultater har medvirket til indførelse af nye testmetoder og behandlinger i patientbehandlingen både nationalt og internationalt.

Vi er et stort forskerhold bestående af læger, laboratorieforskere, sygeplejersker, laboranter og administrativt personale, under ledelse af Professor Celeste Porsbjerg

Der foregår en lang række forskellige forskningsprojekter i enheden. Nogle af projekterne vil du kunne læse om her på siden, og du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på at høre mere om hvad vi laver! 

icon img 1
Erfarent forskningsteam

Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

icon img 4
Eksperimentel behandling

Vi afprøver i flere forskellige studier den næste generation af behandlinger for astma og KOL, og er internationalt anerkendte for vores forskning indenfor området.

icon img 3
Sikkerhed først

Vi overholder naturligvis alle love og regler og følger "Good Clinical Practice" – en anerkendt international standard for god skik og omhu i sundhedsvidenskabelige forsøg.

contacts icon 1
Tæt opfølgning

Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Vi forsker i