Åndenød og struben

Emil S. Walsted
læge, ph.d

Åndenød og struben

Der findes mange årsager til åndenød, og det er ikke kun lungerne som kan give problemer med vejrtrækningen. I de senere år har man opdaget, at tillukning af struben også kan give åndenød og pibende/hvæsende vejrtrækning. Det er symptomer som godt kan ligne astma, og særligt når astmabehandlingen ikke fungerer, bør man overveje om struben kunne være medvirkende til symptomerne. Vi ser på Bispebjerg Hospital ganske hyppigt to forskellige problemer i struben:

EILO – Exercise-induced laryngeal obstruction

… eller på dansk: Anstrengelsesudløst tillukning af struben. Personer som har EILO føler åndenød ved fysisk anstrengelse, særligt ved hård/intens træning. Der kan være en pibende eller rallende/snorkende lyd når man trækker vejret ind. Astmamedicin hjælper ikke på EILO, så hvis man oplever at have vejrtrækningsbesvær ved hård anstrengelse på trods af at man bruger sin ‘blå inhallator’ (eller helt er holdt op med at bruge den fordi den ikke virker), kan man mistænke EILO. Det er også karakteristisk at åndenøden fortager sig indenfor få minutter af at man ophører med den anstrengende aktivitet – ved astma vil man typisk se at vejrtrækningen er påvirket i længere tid og måske endda bliver værre når man stopper.

VCD – Vocal Cord Dysfunction

Også her findes der en lidt kryptisk dansk betegnelse, ‘stemmelæbedysfunktion’, – altså at stemmelæberne ikke fungerer som de skal i visse situationer, f. eks. når man er udsat for røg, kemikalier eller særlige lugte, eller som ‘et lyn fra en klar himmel’ uden at man kan pege på en udløsende årsag. Der er typisk tale om pludseligt indsættende ‘anfald’ med pibende vejrtrækning når man trækker vejret ind. Nogle får kvælningsfornemmelse, er tæt på at besvime og bliver skrækslagne, for det er en meget skræmmende oplevelse pludselig ikke at kunne få luft. Selv om et anfald kan være en voldsom oplevelse er det dog beroligende for mange at vide, at tilstanden ikke er farlig og at anfaldet går over af sig selv. Det er dog vigtigt at skelne VCD fra en allergisk reaktion. Hvis man hæver i ansigtet, munden eller svælget, bør man blive vurderet af en læge hurtigst muligt.

… og så er der alle de andre.

Kært barn har mange navne, og selv i faglitteraturen bruges af historiske grunde mange forskellige betegnelser som dækker over de samme problematikker. Langt oftest handler det om de to ovenstående tilstande men der findes også andre sjældne tilstande i struben, som kan give lignende problemer. Den nyeste Europæiske konsensus blandt lungemedicinere, øre-næse-halslæger og børnelæger har vedtaget paraplybetegnelsen ‘ILO’ (Inducible Laryngeal Obstruction) om alle tilstande hvor en uhensigtsmæssig tillukning af struben kan fremprovokeres.

Hvordan undersøger man for vejrtrækningsproblemer fra struben?

Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital var den første i Danmark til at indføre den kliniske test for strubeproblemer, CLE (Continuous Laryngoscopy Exercise) testen, hvor man under anstrengelse filmer struben med et kikkert-kamera. Testen er mindre ubehagelig end man umiddelbart skulle tro og udføres i dag flere steder i landet og på voksne i alle aldre samt i pædiatrisk regi på børn helt ned til 9-10-års alderen.

Anstrengelsestest på cykel, hvor man samtidig filmer struben (CLE test). Dette giver mulighed for at observere hvordan stemmelæber, slimhinde og strubelåg bevæger sig under anstrengelse.

Anfaldsvis tillukning af struben (VCD) kan være vanskeligere at diagnosticere da det ofte kræver at man kan observere struben med et kikkert-kamera imens anfaldet pågår. Når VCD-anfaldene udløses af en irritant (f. eks. parfume), kan man i et kontrolleret miljø forsøge at udløse et anfald imens man filmer i struben.

Behandlinger for EILO og VCD

Optagelserne af struben er vigtige dels fordi de er nødvendige for at stille en korrekt diagnose, men også fordi det har betydning for valget af behandlingsmuligheder at man identificerer hvilke mekanismer og anatomiske strukturer som medvirker til strubeproblemet. 

Logopædi og vejrtrækningsteknik

Når stemmelæberne er involveret, har mange god gavn af målrettet træning og udspænding af strubens muskulatur samt i nogle tilfælde særlige vejrtrækningsteknikker. Dette foregår under kyndig vejledning af en logopæd med specialviden indenfor området.

Laserkirurgi

I nogle tilfælde skyldes problemerne overskydende eller eftergivelig slimhinde i struben eller medfødte anatomiske variationer. Laserkirurgi er et lille og skånsomt indgreb som i disse særlige tilfælde kan løse problemet.

Astmamedicin 

I sig selv hjælper astmamedicin ikke på EILO eller VCD, men det er ikke ualmindeligt at have både astma og et strubeproblem. Derfor er en grundig udredning og specialistvurdering nødvendig for at tilpasse astmamedicinen til netop din situation – eller eventuelt helt stoppe med den, hvis det er forsvarligt. 

 

Hvordan bliver jeg udredt?

Hvis du har åndenød eller andre problemer med vejrtrækningen bør du tale med din egen læge først. Din egen læge kan henvise til videre udredning hvis det er nødvendigt.

Du bør altid tage din astmamedicin som aftalt med din læge, også selv om du mistænker at du har et problem med struben. Hvis du stopper med medicinen uden at tage din læge med på råd, risikerer du en alvorlig forværring af din astma. 

Har du pludseligt opstået vejrtræknings-besvær eller er din mund/hals hævet, bør du søge læge eller ringe 1813/112 omgående.

Forskning i EILO og VCD

Vi har i mange år arbejdet med at hjælpe atleter og fysisk aktive med vejrtræknings-problemer og er i dag en af de førende forskningscentre i verden indenfor åndenød og struben, med internationale samarbejder i flere lande.

Kontaktoplysninger

Navn: Emil Schwarz Walsted

Titel:Læge, Ph. D.

Kontakt mig om forskning:

Jeg vil gerne kontaktes om muligheden for at deltage i forskning om EILO.

  Navn

  Køn (biologisk)
  MandKvinde

  Alder

  Telefon

  E-mail

  Vil helst kontaktes via
  TelefonE-mail

  Besked