Ph.d. forsvar Chr.

Læge Christian Uggerhøj Wøhlk har forsvaret sin PhD-afhandling om VITAL-studiet

Fredag d. 13. januar 2023, forsvarede læge Christian Uggerhøj Wøhlk sin PhD-afhandling med titlen ” The Effect of Allergen Immunotherapy on Antiviral Immunity in Patients with Allergic Asthma”. Forsvaret blev afholdt I det legendariske auditorium L, på Bispebjerg Hospital. Det var det første PhD-forsvar på afdelingen for lunge- og infektionssygdomme siden covid-19 pandemien, hvilket også kunne ses på antallet af fremmødte, hvor auditoriet var helt fyldt.

Som titlen antyder, har Christian Uggerhøj Wøhlk dedikeret mange års arbejde til at undersøge sammenhængen mellem allergi – astma og luftvejsinfektioner. Arbejdet har indtil videre resulteret i to flotte internationale publikationer:

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1081120617312851?via%3Dihub) og (https://erj.ersjournals.com/content/60/5/2200446.long) medens det sidste kliniske arbejde ”VITAL-studiet” afventer fortsat offentliggørelse af resultaterne, som dog forventes snarligt.

I det følgende korte resumé sammenfatter Christian de væsentligste spørgsmål og fund fra afhandlingen:

 ”Allergisk astma er den mest udbredte type af astma og stærkt forbundet med høfeber som også forværres ved eksponering for luftbårne allergener såsom græs, birk eller husstøvmider. Eksponering for inhalationsallergener, virus eller bakterier er almindelige årsager til øget luftvejsinflammation, men kan også forsage en akut forværring af astma med ukontrolleret luftvejsinflammation kaldet “exacerbation”.  Akutte astmaforværringer er forbundet med høj sygelighed og dødelighed, og forebyggelse af exacerbationer er derfor et centralt behandlingsmål ved astma.

Kombinationen af allergi og virusinfektion har vist sig at øge risikoen for akutte astmaforværringer markant hos patienter med den allergiske type astma. De underliggende mekanismer er fortsat ikke fuldt forstået, men involverer flere forskellige faktorer som er afgørende for at denne patientgruppe er særligt udsat med hensyn til at udvikle akutte astmaforværringer forsaget af virus. Samtidig eksponering for allergener og virus forsager en forstærket aktivering af proinflammatoriske signalveje (betændelseslignende tilstand) som samtidig hæmmer immunforsvaret i at iværksætte et rettidigt og tilstrækkeligt respons ved virusinfektion. Specifikt er det påvist at interferoner, som er en gruppe af essentielle forsvarsmolekyler, der udskilles fra immunforsvaret i forbindelse med virusinfektioner, er svækket hos patienter med allergisk astma.

I sin afhandling dokumenterer Christian og resten af forskningsgruppen, at behandling med allergen immunterapi, reducerer forekomsten af akutte astma forværringer forsaget af virus samt risikoen for lungebetændelse hos patienter med allergisk astma. Som en potentiel årsagssammenhæng har Christian og forskningsgruppen vist, at behandling med allergen immunterapi forbedrer en række markører for særligt det antivirale immunforsvar hos denne patientgruppe. På baggrund af dette konkluderes at behandlingen med allergen immunterapi forbedrer det antivirale immunforsvar og anbefaler brugen af allergen immunterapi til forebyggelse af akutte astmaforværringer hos patienter med allergisk astma og hyppige virusinfektioner.

PhD-afhandlingen høstede både stor national og international anerkendelse fra bedømmelsesudvalget bestående af Professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet Uffer Bødtger og Professor Stephen R. Durham som er Head of Section for Allergy and Clinical Immunology at NHLI, Imperial College og Professor of Allergy and Respiratory Medicine at Royal Brompton Hospital London, UK. Forperson for bedømmelsesudvalget var Professor i Lungemedicin, ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

 

Informationsaften for projektdeltagere i VITAL-studiet. 

På vegne af forskerholdet bag ”VITAL-studiet” vil projektansvarlig læge Christian Uggerhøj Wøhlk takke alle deltagere for deres store engagement og eksemplariske velvillighed til at gennemføre det krævende forskningsstudie.

I tirsdags d. 17. januar, var alle projektdeltagere indbudt til den afsluttende informationsaften omkring resultaterne i VITAL-studiet. Det var en spændende aften, hvor der blev plads til gode opfølgende spørgsmål fra projektdeltagerne samt livlig diskussion af de spændende resultater som projektet har medført. De afventer dog fortsat endelig offentliggørelse, hvorfor de endnu ikke kan omtales mere i detaljer. Christian og resten af forskerholdet bag studiet forventer dog, at de bliver offentligt gjort inden længe, og derved vil også følge den endelige afrapportering af resultaterne til de projektdeltagere som ikke kunne være til stede på informationsmødet.   

Med forhåbninger om et rigtig godt 2023 til alle projektdeltagere og TUSINDE TAK for jeres deltagelse i VITAL-studiet – I har med sandhed været med til at flytte forskningen i allergi og astma. 

                                        info aften chr