Hvad ved man om EILO og vejrtrækning? 

Svaret er desværre: “Ikke så meget endnu – men det kommer vi til”. Videnskaben forstår ikke hvorfor nogle individer får EILO mens andre ikke gør, eller hvilke fysiologiske processer i kroppen som har indflydelse på udviklingen og sværhedsgraden af EILO. I det hele taget er samspillet mellem struben og vejrtrækningen dårligt belyst.

Læs mere om åndenød og struben. 

En større forståelse af mekanismerne bag EILO vil ikke alene gavne udredning og diagnostik men også på sigt gøre os i stand til målrettet at hjælpe med at løse det specifikke problem hos den enkelte person med EILO. Men vi har brug for nye værktøjer som tillader et mere detaljeret indblik end de gængse metoder til måling af lungefunktion og vejrtrækning.

– og hvad gør vi så ved dét? 

Som de første i landet kan vi nu udføre avancerede fysiologiske målinger af vejrtrækningen med en kombination af ultralyd, flow- og trykmålinger samt målinger af diafragmas arbejde. Med en unik kombination af disse metoder vil vi de næste år lære meget mere om samspillet mellem strubes og vejrtrækningsmusklerne, både når det fungerer og når det ikke gør. Ultralyd er samtidig en spændende mulighed for på sigt at kunne tilbyde en mindre invasiv og meget mere tilgængelig undersøgelsemetode til screening og diagnosticering af vejrtrækningsproblemer som f. eks. EILO og dysfunktionel vejrtrækning.

diaphragm wires
Vi prøvekører vores nyudviklede metode og udstyr til samtidig elektrofysiologisk og ultrasonografisk måling af vejrtrækningsarbejde. Læge og ph.d. Hans Henrik Schultz ultralydsscanner diafragma på stud. med. og forskningsassistent Karina Siewers imens hun cykler med en tung belastning og varierende grader af eksperimentelt påført inspiratorisk obstruktion. Læge og ph.d. Emil Schwarz Walsted opsamler fysiologiske målinger af vejrtrækning, muskelarbejde og tryk i brystkassen.
Respiratorisk arbejde ved EILO
Vejrtrækningsarbejde målt ved forskellige grader af simuleret tillukning af struben. Arealet af det røde område viser hvor meget vejrtrækningsarbejde som skyldes inspiratorisk modstand, og det er tydeligt at man arbejder hårdere med diafragma jo mere man lukker til.

Translationel forskning 

Lungemedicinsk Forskningsenhed har et tæt samarbejde med Center for Translationel Forskning på Bispebjerg Hospital, som danner rammen for nogle af de fremtidige projekter. Nøgleordet er ‘translationel’, altså at vi ikke bare forsker for videnskabens skyld men insisterer på at vores forskningsprojekter og resultater også skal kunne omsættes til en reel betydning for vores patienter.

Center for Translationel Forskning
Center for Translationel forskning, Bispebjerg Hospital