Celeste_Porsbjerg_x

Celeste Porsbjerg

Professor, overlæge, ph. d.

Professor, overlæge, Ph.D. Celeste Porsbjerg er professor i svær astma på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor hun er ansvarlig for Svær Astma Ambulatoriet, der varetager udredning og behandling af de mest komplicerede astma patienter.

Desuden leder Celeste Porsbjerg Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital. Hendes forskning har fokus på at løse vigtige kliniske problemer ved svær astma, gennem en bedre forståelse af sygdomsmekanismer, med henblik på udvikling af målrettede behandlinger.

Celeste Porsbjerg er formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR) og for Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN), samt national repræsentant det Europæiske forskningskonsortium i svær astma SHARP og  i det globale astma register ISAR.

Kontakt

Navn: Celeste Porsbjerg

Telefon: + 38 63 51 22

Titel:Professor, overlæge, Ph. D.