VITAL studiet

Styrker allergivaccination immunforsvarets evne til at bekæmpe luftvejsinfektioner hos patienter med allergisk astma?

Patienter med allergisk astma dvs. astma og en eller flere betydende allergier, får oftere astma-forværringer. Den nyeste forskning tyder på, at patienter med allergisk astma har et nedsat immunrespons mod virusinfektion i deres luftveje, og derfor oplever sværere og mere langvarige forkølelser, end astma patienter uden allergi.

Allergi-vaccination har i befolkningsstudier vist sig at være en mulig behandling til at reducere hyppigheden af astma-forværringer samt reducere forbruget af antibiotika blandt patienter med allergisk astma. Vi ønsker i dette studie at undersøge de immunologiske mekanismer ansvarlige for dette.

Christian Uggerhøj Wøhlk ALR9286 scaled

Kort om studiet

VITAL er et lodtrækningsforsøg til tablet behandling med husstøvmide vaccination (Acarizax) el. placebo i 24 uger.

Studiet omfatter 13 besøg over 8-9 måneder på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital med grundig udredning af din astma og allergi (se uddybende i deltagerinformation, som kan rekvireres via nedenstående kontaktoplysninger).

Seks af besøgene tager ca. 5 min og de 7 andre varer 1,5–3 timer.

Vi er fleksible og imødekommende i booking af forsøgene, inden for de rammer angivet i protokollen (se deltagerinformation), for at tage hensyn til arbejde, familie og fritidsinteresser.

To af besøgene skal ligge om morgenen med mødetid ca. kl. 07.00, hvor vi vil lave kikkertundersøgelse af dine lunger (se deltagerinformation for yderligere info).

Placebogruppen vil efter forsøget er afsluttet også få mulighed for 24 ugers behandling med Acarizax.

For at deltage i VITAL skal du

  • Være mellem 18 og 65 år.
  • Have astma og være i fast behandling med forebyggende medicin.
  • Have husstøvmideallergi og have symptomer på dette.
  • Ikke have allergi overfor skimmelsvampe.
  • Ikke lide af alvorlig sygdom i øvrigt.
  • Ikke ryge eller tidligere max have røget hvad der svarer til 10 pakkeår.
  • Ikke tidligere være vaccineret mod allergi.
  • Ikke være gravid eller planlægge at blive gravid.

Der stilles særlige krav for brug af prævention gennem hele undersøgelsen, og du vil blive graviditetstestet.

Om VITAL studiet

Der planlægges inklusion af ialt 40 patienter, i et dobbelt-blindet, randomiseret design. Projektet er startet i efteråret 2019 og vil primært foregå i Lungemedicinsk Forskningsenhed, men i samarbejde med Lunds Universitet og Københavns Universitet. Projektgruppen består af Professor Celeste Porsbjerg, MD, Ph.D. Asger Sverrild, Ass. Professor Charlotte Bonefeld Menné, Ass. Professor Lena Uller, Læge Ph.D. Steen Rønborg med primær investigator og studiekoordinator Christian Uggerhøj Wøhlk.

Projektets resultater vil potentielt understøtte en udvidet behandlingsindikation for allergivaccination, med fokus på baggrund af infektionsrelaterede astma anfald, hvilket vil være en helt ny tilgang.

Kontakt mig om VITAL studiet

Vi søger ikke længere nye deltagere til VITAL studiet. Hvis du er nuværende eller tidligere deltager kan du ved behov kontakte studiekoordinator og læge Christian Wøhlk på email: christian.uggerhoej.woehlk@regionh.dk

icon img 1
Erfarent team

Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

icon img 4
Immunterapi

En form for 'vaccination' mod allergi, hvor man får indsprøjtninger med små doser allergen for at vænne kroppens immunforsvar til allergenet.

icon img 3
Sikkerhed først

Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.