OPTIMAL studiet

Nationalt multicenter studie som undersøger en behandlings-algoritme til individuel titrering af biologisk behandling til patienter med svær astma.

Studiet er et randomiseret interventionsstudie, som sammenligner individuel dosistitrering af anti-IL5/IL5r behandling med vanlig dosering. Ca 200 patienter inkluderes i studiet, som laves på tværs af 7 lungemedicinske afdelinger i Danmark med basis i Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital.

 

Marianne Baastrup Søndergaard ALR0183 scaled

Kort om studiet

Patienterne i interventionsgruppen får deres biologiske behandling styret ved hjælp af OPTIMAL algoritmen. De vil således få deres behandling nedtitreret når de har opnået god sygdomskontrol, mens den vil blive optitreret igen ved tegn på tab af sygdomskontrol. 

OPTIMAL studiet vil derfor belyse, hvor stor en andel af patienter med svær astma, der kan behandles med reduceret dosis biologisk behandling eller helt udtrappe behandlingen. Samtidig vil studiet besvare, om patienter med svær astma kan få deres biologiske behandling skræddersyet, uden større risiko for forværringer, sammenlignet med patienter, der får standard dosis. Studiet vil desuden beskrive immunologiske fænotyper, som kan prædiktere om nedtrapning er mulig hos den individuelle patient. 

 

STUDIET ER AFSLUTTET. RESULTATER VISES HER PÅ SIDEN, NÅR DE FORELIGGER.

Kontakt mig om OPTIMAL studiet

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Vil helst kontaktes via
  TelefonE-mail

  Besked

  icon img 1
  Erfarent forskningsteam

  Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

  icon img 4
  Anti-IL5/IL5r behandling

  En gruppe af nye og kommende biologiske lægemidler som har vist stort potentiale i behandlingen af nogle former for astma.

  icon img 3
  Sikkerhed først

  Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.