IKON studiet

Reduceret inflammation med vitamin B

Vi vil undersøge om den naturlige vitamin B3 analog nicotinamide riboside (NR) kan bidrage til at reducere inflammationsmarkører som ofte er forhøjet blandt personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Kort om IKON studiet:

Vi søger ældre borgere både med KOL og uden lungesygdomme. Studiet omfatter 4-5 besøg over en periode på 18 uger ved Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital (se uddybende deltagerinformation, som kan rekvireres via nedenstående kontaktoplysninger), samt et telefonopkald efter 12 måneder. 

Som en del af forsøget, vil du skulle indtage en daglig dosis med NR eller placebo i et 6 ugers langt forløb. Der bliver gennemført kliniske undersøgelser hvori der bliver taget blodprøver, podning fra slimhinder i næsen, samt test af lungefunktion. Personer med KOL vil ogsåskulle tage spytprøver og en enkelt røntgenskanning af lungerne. De kliniske undersøgelser tager ca. 2 timer.

Vi er fleksible og imødekommende i booking af forsøgene, indenfor de rammer angivet i protokollen (se deltagerinformation), for at tage hensyn til arbejde, familie og fritidsinteresser.

For at deltage i IKON skal du:

Hvis du har KOL:

   – Være 60 år eller ældre
   – Opleve forværring i KOL-symptomer i relation med luftvejsinfektion
   – Ikke have haft en forværring i KOL-symptomer eller alvorlig           luftvejsinfektion indenfor de sidste to måneder
   – Have et BMI under 40
   – Være tidligere ryger, som har røget mere end 1 pakke dagligt i 10 år
   – Ikke bruge inhalationsteroider

Hvis du ikke har KOL:

   – Være 60 år eller ældre
   – Have et BMI under 40
   – Aldrig have røget

   – VÆRE LUNGE-RASK (ingen astma, e.l. )

 

Om IKON studiet

Der planlægges inklusion af ialt 40 patienter med KOL og 20 lungeraske kontroller, i et dobbelt-blindet, randomiseret design. Projektet er finansieret af fondsmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og vil primært foregå i Lungemedicinsk Forskningsenhed, men i samarbejde med Københavns Universitet. Projektet blev initieret af lektor Morten Scheibye-Knudsen, MD., Ph.D., og professor Celeste Porsbjerg, MD., Ph.D., Post doc Kristoffer Larsen Norheim som er forsøgsleder og kontaktperson. 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette forsøg, er du velkommen til at kontakte os.

kristoffer.larsen.norheim@regionh.dk

STUDIET ER AFSLUTTET. RESULTATER VISES HER PÅ SIDEN, NÅR DE FORELIGGER.

 

COLOURBOX15659084 1 scaled

Kontakt mig om IKON studiet

icon img 1
Erfarent forskningsteam

Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

icon img 4
Tæt opfølgning

Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

icon img 3
Sikkerhed først

Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.