Frontier studiet

Sundhedsvidenskabeligt
lægemiddelforsøg med ny medicin til patienter med KOL og Kronisk Bronkitis.

Har du KOL, og har du indenfor de sidste 12 måneder haft
mindst 1 behandlingskrævende forværring af din KOL? Så kan du muligvis deltage
i forsøget. 

For at kunne indgå i forsøget,
kræves det blandt andet:

·        
At du er mellem
40 og 75 år.

·        
At du er
diagnosticeret med KOL gennem 1 år eller mere og modtager standard behandling
herfor, med daglig inhalationsmedicin

·        
At du har daglig
hoste med opspyt.

·        
At du er villig
til at benytte elektronisk dagbog og udføre en lungefunktionstest, kaldet spirometri,
derhjemme hver dag gennem forsøgsperioden.

 

Formålet med
forsøget

Forsøget er et internationalt klinisk forsøg, som har til
formål at undersøge om et nyt lægemiddel
, til behandling af KOL er effektivt og
sikkert. Desuden vil man gennem forsøget, forsøge at blive
klogere på KOL og de dermed forbundne
helbredsproblemer.

Forsøget indebærer generelle helbredsundersøgelser bl.a.
blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, hjertediagrammer og måling af puls og
blodtryk. Derudover vil deltagerne i forsøget
blive bedt om at udfylde en elektronisk dagbog
(e-dagbog) to gange dagligt under forsøget med spørgsmål om KOL symptomer og
medicin forbrug.

Vil
deltagelse i forsøget vil du vil blive fulgt af et fast projektteam, bestående
af læger og sygeplejersker, som styrer din behandling.

Forsøget strækker sig over en periode på op til 41 uger, hvor
du skal komme i klinikken hver 2-4. uge, i alt 14 besøg, hvoraf  de 13 gange foregår i klinikken, og 1 er et
telefonbesøg.

Besøgene vil vare ca. 2-4 timer. (Der gives
kørselskompensation efter statens takster til transport og du har evt. mulighed
for at blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste ifm. forsøget.)

 

Forsøget er
godkendt af Lægemiddelstyrelsen (jr.nr.: 2020-000571-20) og Den
Videnskabsetiske Komite (jr.nr.: H-20059210) og er sponsoreret af
medicinalfirmaet AstraZeneca AB.


Kontakt mig om Frontier studiet

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Vil helst kontaktes via
  TelefonE-mail

  Er du mellem 40 og 75 år gammel?
  JaNej

  Er du diagnosticeret med KOL gennem 1 år eller mere og modtager standard behandling herfor, med daglig inhalationsmedicin?
  JaNej

  Har du daglig hoste med opspyt?
  JaNej

  Er du blevet behandlet med prednisolon eller antibiotika i forbindelse med en forværring i løbet af de sidste 12 måneder?
  JaNej

  Er du villig til at benytte elektronisk dagbog og udføre en lungefunktionstest, kaldet spirometri, derhjemme hver dag gennem forsøgsperioden.
  JaNej

  Besked

  icon img 1
  Erfarent team

  Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

  icon img 4
  Tæt opfølgning

  Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

  icon img 3
  Sikkerhed først

  Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.