epiPIN

Epidemiological Research in Pulmonary Infection in the Nordics (epiPIN) v. Markus Fally

Nedre luftvejsinfektioner er med ca. 3 millioner dødsfald hvert år den største dræber på verdensplan. Dødeligheden, også i vestlige lande som Danmark, har sammenlignet med andre sygdomsgrupper som hjertekarsygdomme og slagtilfælde, været stigende igennem de seneste årtier. To grunde herfor er den manglende fokus på sygdommene og at nedre luftvejsinfektioner er en gruppe sygdomme der er kendetegnet ved en høj grad af heterogenitet. Dette gør forskning indenfor området besværligt og undersøgelserne bliver ofte for små til at drage ordentlige konklusioner. En løsning til at opnå et større patientantal i undersøgelser er anvendelsen af data fra sundhedsregistre. Denne type data har dog vist at have variabel kvalitet. For at forbedre sidstnævnte i registerbaserede undersøgelser er forudgående datakontrol i form af valideringundersøgelser derfor nødvendigt. 

Projektet epiPIN ønsker at bruge de veletablerede og traditionsrige nordiske sundhedsregistre for at skabe ny viden indenfor luftvejsinfektioner ved hjælp af en trinvis tilgang: Først vil vi udføre valideringsundersøgelser for nogle almindelige såvel som sjældnere luftvejsinfektioner; herefter udføres registerbaserede undersøglser, der (1) korrigerer for den funde unøjagtighed i registrene; og (2) bruger guldstandardmetoder til at svar på nogle af de vigtigste og presserende kliniske spørgsmål. Ved hjælp af denne tilgang vil vi kunne etablere ny viden af høj kvalitet, som vi mener vil forbedre den enkelte patients behandlingsresultater markant i fremtiden. 

Projektgruppen er tværfaglig og tværnordisk. Eksperter med forskellige kompetencer indenfor forskellige specialer og forskningsdiscipliner vil sørge for den nødvendige fremdrift. Det nærmest uendelige potentiale af sundhedsregistrene vil blive frigjort ved hjælp af en sammenføring af data fra de forskellige nordiske lande. I starten vil vi arbejde meget tæt med en forskningsgruppe i Norge, men i løbet af projektperioden udvides projektgruppen til forskere fra Sverige, Finland og Island. 

De første sygdomme vi lægger særlig vægt på er Coronavirus disease 2019 (COVID-19) og forskellige andre slags lungebetændelser (blandt andet også lungehindebetændelse og byld i lungen), hvor den nuværende viden er utilstrækkelig til at komme med nogle stærke behandlingsanbefalinger. 

Epilogo
icon img 1
Erfarent forskningsteam

Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

icon img 4
Azithromycin

Et antibiotikum som bruges i behandlingen af infektioner, men som også besidder anti-inflammatoriske egenskaber.

icon img 3
Sikkerhed først

Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.