VESTIGE STUDIET

Har du astma? - og er du i daglig behandling?

Kunne du tænke dig at deltage i et sundhedsvidenskabeligt lægemiddelforsøg med et lægemiddel til astma?

For at kunne indgå i forsøget kræves det blandt andet:
   • At du er mellem 18-70 år
   • At du er og har været i daglig behandling med inhalationsmedicin igennem det seneste år
   • At du husker at tage din astmamedicin dagligt
   • At du ikke ryger, og ikke har røget i det sidste år
Formål med forsøget
Forsøget er et internationalt klinisk forsøg og formålet er at se, om et godkendt lægemiddel kan hjælpe med at kontrollere din astma bedre, hvis den gives i tillæg til den medicin, du allerede tager (såsom inhalatorer). Forsøgsmedicinen gives som injektion og lægges oveni din vanlige medicin.
Forsøget indebærer generelle helbredsundersøgelser bl.a. blodprøver og lungefunktionsundersøgelser.
Forsøget strækker sig over 36 uger og du skal komme til undersøgelser i klinikken ca. 6 gange i løbet af forsøgsperioden. Hvis du har udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste ved at deltage i forsøget, bliver de dækket af Sanofi. Det gælder dog kun udgifter, der ligger ud over dem, du ville have ved at komme til kontrol som led i standardbehandlingen af din sygdom, og du skal kunne fremvise dokumentation.
Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om dette forsøg, er du velkommen til at kontakte os.

Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed:
Projektsygeplejerske Anne Arentoft Bayer, Tlf. nummer: 20 23 92 73; anne.arentoft.bayer.01@regionh.dk

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen (jr.nr.: 2020041110) og Den Videnskabsetiske Komite
(jr.nr.: H-20023952) og er sponsoreret af medicinalfirmaet Sanofi.anne.

spirometry 3 scaled

Kontakt mig om VESTIGE studiet

  Navn

  Køn (biologisk)
  MandKvinde

  Alder

  Telefon

  E-mail

  Vil helst kontaktes via
  TelefonE-mail

  Har du astma?
  JaNejVed ikke

  Tager du fast medicin for din astma?
  JaNejVed ikke

  Hvilken medicin tager du for din astma?

  Har du allergi, og hvis ja overfor hvad?

  Ryger du?

  Øvrig medicin

  Kan du svare ja til minimum et af følgende udsagn:
  1) Har du haft forværringer i din astma og har fået prednisolon indenfor det seneste år.
  JaNejVed ikke

  2) Har du været indlagt med forværring af astma indenfor det seneste år.
  JaNejVed ikke

  Øvrige kommentarer

  icon img 1
  Erfarent forskningsteam

  Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

  icon img 4
  Tæt opfølgning

  Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

  icon img 3
  Sikkerhed først

  Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.