IMPACT COVID

Hvilke følgevirkninger oplever patienter der har været indlagt med COVID-19?

På Bispebjerg Hospitals lungemedicinske afdeling har vi indtil nu modtaget mere end 10% af alle landets indlagte med COVID-19: Vi observerer at en del af disse patienterne har vedvarende åndenød, men også symptomer fra andre organer så som hjernen. Derfor har vi etableret IMPACT COVID-19 studiet, beskriver de helbredsmæssige følgevirkninger, hos alle patienter der har været indlagt på Bispebjerg Hospital med COVID-19, samt hos patienter, der ikke har været indlagt, men er henvist fra egen læge.

Her undersøger vi både påvirkning af lungernes funktion og iltoptagelse, udvikling af arvæv i lungerne, påvirkning af hjertefunktionen, samt påvirkning af fysisk og kognitivt funktionsniveau.

IMPACT COVID-19 er et observationsstudie, hvor patienter følges 3 og 12 mdr efter indlægggelse for COVID-19, og gennemgår følgende tests:

• CT scanning af lungerne (HRCT) mhp mulig arvvævsdannelse

• Lungefunktions undersøgelse samt måling af iltoptagelse

• Ekkokardiografi (Ultralyd af hjertet)

• Overvågning af hjerterytmen (Holter monitorering)

• Hos patienter med vedvarende symptomer som åndenød: Arbejdstest med iltoptagelse, til vurdering af lunge og kredsløbsfunktion

• Spørgeskemaer vedrørende lungesymptomer

• Kognitiv test (interview mhp vurdering af fex hukommelse og intellektuel arbejdsevne)

• Blodprøver mhp måling af tegn til inflammation, samt påvirkning af hjerte og nyrer 

• Nasal børstebiopsi til biobank, mhp senere analyse af inflammationsmarkører relateret til COVID-19

 

Offentliggørelse af forsøgsresultater

De første resultater forventes klar i løbet af efteråret 2020, og vil blive offentliggjort på nationale og internationale konferencer.

SARS CoV 2 without background

Projektstyringsgruppen består af:

Afdelingslæge Stine Johnsen, Ph.D., Professor, overlæge Celeste Porsbjerg, Ph.D. og Professor, overlæge Therese Lapperre, Ph.D, overlæge Alan Victor, ledende overlæge, MPG Helle Frost Andreassen; Lungemedicinsk Afd L

Professor Jørgen Rungby

Professor Kamilla Miskowiak, Kognitiv Neuropsykolog, afd Psykology, Københavns Universitet

Lisbeth Marner, Klinisk Fysiologisk afdeling

Barbara Jørgensen, Radiolog, Afd. radiology

Prof. Mikael Boesen, Radiolog, Afd. Radiology

Henrik Hansen, Ph.D., Postdoc, Fysioterapeut, Fysioterapeutisk afd

Stefan Slatter, Ph.D., Postdoc, Senior resident Cardiology

icon img 1
Erfarent team

Vores læger, sygeplejersker og øvrige personale har stor erfaring med klinisk forskning. Vi har forsket i lungesygdomme siden 1996.

icon img 4
Immunterapi

En form for 'vaccination' mod allergi, hvor man får indsprøjtninger med små doser allergen for at vænne kroppens immunforsvar til allergenet.

icon img 3
Sikkerhed først

Når du deltager i et forskningsprojekt holder vi godt øje med dig, og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.